พวงมาลัยถัก พานพุ่มถัก ดอกมะลิถัก แพทเทิร์นดอกรัก แพทเทิร์นแคทลียา แพทเทิร์นพวงมาลัยถัก แพทเทิร์นดอกข่า กระเป๋าถัก งานปักครอสตริส งานฝีมือทุกชนิด ยินดีต้อนรับ

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนงานฝีมือ โหลดแบบครอสติสฟรี แพทเทิร์นแคทลียา แพทเทิร์นดอกรัก แพทเทิร์นมาลัยแคทลียา ต้องการให้เป็นตัวแทนขาย ติดต่อ 081-8899784

วิธีปักครอสติช

วิธีปักครอสติส

ครอสติส4การปักครอสติชเต็มช่อง

การปักครอสติช เต็มช่อง2x2

สอดไหมด้านหลังแล้วแทงเข็มขึ้น จุดA มุมล่างซ้าย แทงเข็มลงจุด B มุมบนขวา ขึ้นจุด C แทงลงจุด D ทำลักษณะนี้จนจบแถว ข้อสำคัญต้องเอียงไปทางเดียวกัน จึงจะกลับ แทงเข็มขึ้น จุดล่างซ้ายมือ ลงบนจุดขวามือ ลักษณะไขว้ตรงกันข้ามกับแถวแรก การปักครึ่งลาย 1/4

การปักครอสติส ครึ่งช่องลายคือการสอดไหม แทงขึ้นจากจุดใน มุมใดมุมหนึ่งของผ้า แล้วแทงเข็มลงกลางช่องผ้าในลักษณะ 1/4 ของช่องผ้า ในกรณีนี้ ให้ใช้ในช่องลายที่มี 2 สัญลักษณ์ แล้วจึงเดินเส้นทับอีกที

การปัักครอสติชเต็มช่อง 2×2

การปักครอสติช เต็มช่อง2x2

คือการปักครอสติช ลักษณะ 1 ช่องลาย = 2 ช่องผ้า

การปักครอสติชแบบปักเดินเส้น

การปักครอสติช แบบปักเดินเส้นคือการปักครอสติช ด้นถอยหลัง บน หรือ ขอบงานปักครอสติชที่ทำสำเร็จแล้ว เพื่อนเน้นให้งานนั้นชัดหรือ คมขึ้น

การปักไขว้ไปทางเดียวกัน จากซ้ายไปขวา

การปักครอสติชลักษณะนี้จะเริ่มปักจากทางซ้ายไปด้านขวา ในกรณีที่ลายเริ่มจาก         ด ้านซ้าย หรือผู้ที่ถนัดซ้าย หรือยังลายปักทางซ้ายไปขวา จะง่ายกว่าที่จะเริ่มปักจากด้านขวามาซ้าย

1.ปักครอสติสซ้ายไปขวา

ก.ปักไปตามช่องของผังลายจนจบลายในแถวนั้นๆ

ข.ปักกลับมาจนจบแถว ในแถวต่อๆไป ถ้าเป็นผังลายสีเดียวกัน หรือคนละสีก็ตาม ก็ต้องปักเหมือนกัน


2.การปักครอสติชแบบเพิ่มลายและลดลายค.ลักษณะการปักเพิ่มลายปักและลดลายปักทางซ้าย

การปักครอสติชไขว้ไปทางเดียวกันจากขวาไปซ้าย

ในการปักลักษณะนี้จะนิยมปักกับผู้ที่ถนัดขวา ลักษณะการปักก็จะเหมือนกับจากซ้ายไปขวา เพียงแต่จะเริ่มจากด้านขวาก่อน และปลายเข็มจะแทงขึ้นด้านบน3.การปักครอสติชขวาไปซ้าย

ก.เริ่มปักจากด้านขวาปักไปตามลาย

ข.ปักกลับมาจนจบแถว

ค.ในแถวต่อไปก็จะปักเช่นเดียวกัน


4.การเพิ่มและลดลายปักครอสติชจากขวาไปซ้ายการปักครอสติชเพิ่มลายด้านขวา

การปักครอสติชลดลายด้านขวา

การปักครอสติชเว้นช่วงลาย การปักครอสติชเช่นนี้จะพบบ่อยมากในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนสีไหมในช่องต่อไป หรือไม่ต้องใส่สีไหมเลยก็ตาม ถ้าลักษณะของผังลายห่างกันไม่เกิน 2-4 ช่อง ให้ปักครอสติชตามลักษณะของภาพประกอบได้เลย  แต่ในลักษณะที่ห่างกันเกิน 5 ช่อง ไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตสม ควรจะปักเก็บปลายไหม แล้วขึ้นต้นปักครอสติชใหม่ เพราะถ้าไม่ขึ้นต้นปักใหม่ ไหมด้านหลังจะโยงกันยุ่งไปหมดไม่เรียบ ถ้ายิ่งสลับสีกันมากด้วยจะโยงกันแล้วนูนหนา จะส่งผลให้ภาพครอสติชด้านหน้านูนหนา เวลาเข้ากรอบจะไม่เรียบ ไม่สวยงาม5.ปักครอสติชเว้นลาย เต็มลาย

การปักครอสติชแบบปักไขว้เต็มลายเสร็จไปพร้อมกันการ ปักในลักษณะนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ที่ใช้ในการปักครอสติช บางคนก็ขอบลักษณะนี้ เพราะ ปักครั้งเดียวจบลาย ไม่ต้องปักย้อนกลับไปอีก แต่ในการปักครอสติชในลักษณะนี้ เหมาะกับผังลายที่จะปักสีละไม่เกิน 1-3 ช่อง ในแนวตั้งหรืแนวนอน หรือ การปักช่องเว้น 1-2 ช่อง เพื่อความสะดวกในการปัก

การปักครอสติชปักแบบปักไขว้เต็มลายเสร็จพร้อมกันในแนวตั้ง6.ปักครอสติชแนวตั้งเต็มลายบนลงล่าง

การ ปักครอสติชลักษณะเช่นนี้ จะเหมาะกับการปักครอสติช ที่แบบเป็น กิ่งไม้ ใบไม้ หรือผังลายที่มีลักษณะแนวตั้งดิ่ง จะทำให้ดุว่าแนวปักนั้นเพิ่มความสูงขึ้นอีก การปักก็จะปักได้ 2 ลักษณะ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

ลักษณะที่  1 ปักจากด้านบนลงด้านล่าง


7.ปักครอสติชแนวตั้งเต็มลายด้านล่างขึ้นบน


ลักษณะที่  2 ปักจากด้านล่างขึ้นด้านบน

การปักครอสติชแบบปักเต็มลายแนวเฉียง

8.ปักครอสติชเต็มลายแนวเฉียงการปักครอสติช ลักษณะเช่นนี้ จะใช้ในการปักที่ผังลายเป็นแนวเฉียง ไม่ว่าจะเป็นแนวเฉียงด้านซ้ายหรือขวา เฉียงเข้าหรือเฉียงออกก็ตาม

เริ่มปักจากกึ่งกลางลายด้านบน

ปักเป็นแนวเฉียงออกไปตามลาย

ถ้าลายจะต้องปักเฉียงเข้าก็เริ่มปักเต็มเฉียงเข้าตามผังลาย

ปักเฉียงออกขึ้นไปตามลาย

ปักเฉียงเข้าขึ้นไปตามลาย

เริ่มต้นปักครอสติส

1. ปักโดยสอดเข็มไหมตามตาผ้า2-3 ช่อง แทงเข็มทางด้านหลังของผ้าที่จุดเริ่มต้น แล้วค่อยสอดเข็มผ่านขึ้นไปด้านหน้าของผ้า เพื่อเริ่มต้นการปัก เมื่อปักเสร็จ หรือ ต้องการเปลี่ยนไหม ให้สอดไหมที่ด้านหลังส่วนที่ปักไปแล้ว เก็บปลายไว้ทางด้านหลัง 3-4 ตายาว หรือประมาณ ประมาณ 1 ซม. ไม่ต้องมัดปจากนั้นใช้กรรไกรขลิบปลายไหมส่วนเกินทิ้ง
2. การปักต้องปักไขว้ไปทางเดียวกัน
3. เมื่อปักเสร็จแล้ว ส่วนปลายไหมปักให้สอดเก็บไว้ทางด้านหลัง โดยเหลือปลายไหมไว้ประมาณ 1 ซม. และห้ามผูกปมไหมเด็ดขาด
4. การปักไขว้จะใช้เส้นไหมคู่ แต่
ถ้าเป็นการปักเดินเส้น จะใช้เส้นไหม 1 เส้น

1.เช็คจุดกึ่งกลางผ้าและจุดกึ่งกลางลายให้ตรงกัน2. เริ่มต้นปักโดยสอดไหมเก็บปลายไว้ทางด้านหลังของผืนลาย ยาวประมาณ 1 ซม. ดังรูป โดยไม่ต้องมัดปม แล้วค่อยสอดเข็มผ่านขึ้นไปด้านหน้าของผ้า เพื่อเริ่มต้นการปัก โดยปักตามแบบในผังลาย

3. การปักต้องปักไขว้ไปทางเดียวกัน


สำหรับการปักช่องเดียว

สำหรับการปักต่อกันหลาย ๆ ช่อง

เมื่อปักเสร็จแล้วด้านหลังงานปักจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมือนรูป

4.เมื่อปักเสร็จแล้วส่วนปลายไหมปักให้สอดเก็บไว้ทางด้านหลัง เหมือนรูปข้าง ๆ โดยเหลือปลายไหมไว้ประมาณ 1 ซม.เหมือนกับตอนเริ่มปัก  ห้ามผูกปมไหม

5. การปักเดินเส้น ส่วนใหญ่จะใช้ไหมน้อยกว่าตอนปักไขว้ 1 เส้น ลำดับขั้นของการปักเหมือนรูปข้างล่างนี้

6. การปักปมฝรั่งเศส


วิธีปักครอสติสสำหรับงานขนาดใหญ่

ปักเป็นรูปดอกจันตามภาพข้างล่างนี้ จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดกว้างและยาวเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่า
 ถ้าขนาด 5" x 5" ก็จะได้ขนาด 10" x10" โดยปัก 4 ช่องผ้าต่อ สัญลักษณ์ในผังลาย วิธีปักทำได้ 2 แบบ
 1. ปักเป็นรูป x ก่อนแล้วปักเป็น + ไว้ข้างบน ตามรูปภาพในแถวบน
 2. ปักเป็น + ก่อนแล้วปัก X ไว้ข้างบน ตามวิธีปักรูปแถวล่าง
 ลายปักที่ได้จะต่างกันนิดหน่อย ลองปักดูเล่นทั้งสองแบบก่อนแล้วเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามชอบ
 ตัวอย่างภาพในหลวงปักโดยใช้ไหม 2 เส้นเล็ก ปักตามวิธีปักแถวที่ 1


Advertisements
ใส่ความเห็น »

กรอบรูปพวงมาลัยถัก(1)

กรอบรูปพวงมาลัยถัก

กรอบรูปพวงมาลัยถัก ได้ออกแบบกรอบรูปให้เหมาะสำหรับการแขวนพวงมาลัยถัก ซึ่งกรอบรูปพวงมาลัยถักนี้ สามารถนำไปใช้ เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในงานต่างๆ เช่นของขวัญวันเกิด วันแต่งงาน เกษียณอายุ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของขวัญสำหรับเปิดธุรกิจใหม่ ใช้ประดับตบแต่งอาคาร สถานที่ต่างๆ  ประดับโรงแรม ประดับบ้าน สถานที่ราชการ อาคารร้านค้า เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆ หรือเป็นที่ระลึก สำหรับเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย ที่ไม่เหมือนใคร

ที่ เป็นพวงมาลัยถัก ที่ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์ เป็นงานทำมือ ถ้กด้วยไหมพรม งานฝีมือล้วนๆ เป็นงานชิ้นเดียวในโลกจริงๆ เพราะการออกแบบแต่ละพวงจะไม่เหมือนกัน

ซึ่งการออกแบบและถักพวงมาลัยแคทลียานี้เป็นงานที่ออกแบบโดย ไพเราะ แต่เพียงผู้เดียว มิได้ลอกเลียนแบบของผู้ใด

ติดต่อสั่งทำหรือซื้อแพทเทิร์นพวงมาลัย,แพทเทิร์นดอกรัก ,แพทเทิร์นดอกแคทลียา,แพทเทิร์นดอกข่าได้ที่

ไพเราะ 081-8899784

หรือติดต่อเฟสบุ้ค

ใส่ความเห็น »

เข็มกลัดดอกแคทลียา

เข็มกลัดดอกแคทลียา ทำจากไหมพรมถักด้วยมือทุกชิ้น แ้ล้วนำมาติดเข็มกลัดสำหรับติดหน้าอก ในงานพิธีสำหรับแขก หรือญาติผู้ใหญ่  ในพิธีต่างๆ

This slideshow requires JavaScript.

ติดต่อสั่งเข็มกลัดดอกแคทลียา หรือซื้อแพทเทิร์นดอกแคทลียา

ติดต่อไพเราะ 081-8899784

การโอนเงิน

1.B/Lธ.กสิกรไทย 8502172663 สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สะสมทรัพย์
ชื่อไพเราะ ปรีชาเวชกุล
2.B/L ธ.กรุงเทพ 8640008713 สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สะสมทรัพย์
ชื่อไพเราะ ปรีชาเวชกุล

ติดต่อเฟสบุ้คhttp://www.facebook.com/PhairohHandmade

ใส่ความเห็น »

พวงมาลัยแต่งงาน,พวงมาลัยบ่าวสาว

พวงมาลัยสำหรับบ่าวสาว ที่ใช้สำหรับพิธีแต่งงาน เป็นพวงมาลัยแต่งงานถักด้วย

ไหมพรม  สีสรรสวยงาม ทนทาน ไม่ขึ้นรา มีความอ่อนช้อย พริ้วไหว น้ำหนักเบา

หลังจากใช้งานแล้ว สามารถเก็บพวงมาลัยแต่งงานไว้เป็นที่ระลึก ตราบนานเท่า

นาน ชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ต้องนำไปอบ ตากแดด สามารถนำเข้ากรอบรูปเก็บ

ไว้ได้ทันที

This slideshow requires JavaScript.

ติดต่อสั่งทำพวงมาลัยแต่งงาน หรือซื้อแพทเทิร์นพวงมาลัย

ได้ที่ไพเราะ 081-8899784

ติดต่อเฟสบุ้ค http://www.facebook.com/PhairohHandmade?ref=hl

ใส่ความเห็น »

พวงมาลัยวันแม่ 2555

พวงมาลัยวันแม่ 2555

ครบ1ปีสำหรับการออกแบบพวงมาลัยวันแม่  ซึ่งเอกลักษณ์พวงมาลัยถักของเรา คือ1. ดอกรักที่เหมือนจริง ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร เป็นการถักที่มีต้นแบบจากดอกรักจริง ที่ไม่เหมือนใคร 2.ดอกแคทลียา 3. ดอกข่า

ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และได้ทำแพทเทิร์นจำหน่าย มีผู้ที่ซื้อแพทเทิร์นเราไปทำตามหลายท่าน และได้แจกจ่ายกันออกไปบ้าง แต่ก็มีบางคนที่เอาเปรียบโดยการนำแพทเทิร์นเราไปทำ how to ขายเอง แล้วบอกว่าเป็นผลงานการคิดของตัวเอง

โปรดระวังการแอบอ้างนะคะ

หากผู้ที่สนใจติดต่อสั่งทำ  หรือสั่งแพทเทิร์นติดต่อ ไพเราะ 081-8899784 โดยตรงนะคะ

หรือคลิกที่นี่เพื่อ ติดต่อ เฟสบุ้ค

พวงมาลัยวันแม่

พวงมาลัยวันแม่

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น »

ดอกมะลิถัก สำหรับวันแม่ ปี2555

ออกแบบ ดอกมะลิถักสำหรับวันแม่ป2555 เป็นดอกมะลิที่ออกแบบด้วยการถัก

โครเชต์ ด้วยไหมพรม ซึ่งใช้แทนดอกมะลิจริง ซึ่งหายาก และราคาแพง แต่ดอก

มะลิถักเป็นดอกมะลิที่ทำด้วยฝีมือ ด้วยใจ แทนคำรักที่จะมอบให้แม่ในวันแม่ปีนี้

ดอกมะลิถัก,ดอกมะลิ,ดอกมะลิวันแม่

ดอกมะลิถัก,ดอกมะลิ,ดอกมะลิวันแม่

ดอกมะลิถัก และช่อดอกมะลิถัก ที่ถักด้วยไหมพรม

ดอกมะลิถัก,ดอกมะลิ,ดอกมะลิวันแม่

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับผู้ที่สนใจดอกมะลิถัก หรือแพทเทิร์นผังลายถักดอกมะลิ  ติดต่อ ไพเราะ

081-8899784 หรือเฟสบุ้ค  

หรือลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับดอกมะลิถัก

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น »

ปักครอสติชรูปเสือ

คลิกเพื่อดาวโหลดแพทเทิร์นเสือ ที่นี่ ค่ะ

ใส่ความเห็น »

พานพุ่ม4นิ้ว

พานพุ่มถัก 4นิ้ว

ประโยชน์ของพานพุ่มโครเชต์

การจัดพานพุ่มในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และใช้งานในหลาย ๆ โอกาส ดังนี้
-เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาในพิธีทางศาสนา
-เพื่อใช้เป็นเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์
-เพื่อใช้ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์ไทย
-เพื่อใช้ในการไหว้ครู
– เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
– เพื่อใช้ประดับตกแต่งและช่วยสร้างบรรยากาศแบบไทย

พานพานถัก

พานพุ่ม4นิ้ว

พานพุ่ม

พานพุ่มถัก4นิ้ว

พานพุ่ม4นิ้ว,พานพุ่ม8นิ้ว

สั่งซื้อพานพุ่มถัก ติดต่อ ไพเราะ 081-8899784

กรุณาโอนเงินสั่งของล่วงหน้า อย่างน้อย 10วัน

เลขที่บัญชี ธ.กรุงเทพ 8640008713 สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ชื่อบัญชี ไพเราะ ปรีชาเวชกุล

ใส่ความเห็น »

พานพุ่มโครเชต์ พานพุ่มถัก พานพุ่มไหมพรม พานพุ่มถักมือ

พานพุ่มโครเชต์

หลังจากที่ได้ออกแบบพวงมาลัยแคทลียา จึงได้นำมาประดับไว้บนพานพุ่ม ก็ใช้วิธีถักโครเชต์  และทุกส่วนของพานพุ่มถักมือทั้งหมด เป็นพานพุ่มไหมพรม

ประโยชน์ของพานพุ่มโครเชต์
การจัดพานพุ่มในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และใช้งานในหลาย ๆ โอกาส ดังนี้
-เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาในพิธีทางศาสนา
-เพื่อใช้เป็นเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์
-เพื่อใช้ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระมหากษัตริย์ไทย
-เพื่อใช้ในการไหว้ครู
– เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
– เพื่อใช้ประดับตกแต่งและช่วยสร้างบรรยากาศแบบไทย

รูปทรงการจัดพาน
– แบบโบราณหรือแบบประณีตศิลป์ หมายถึง รูปแบบที่นิยมจัดกันมาทุกสมัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของแบบการจัดพาน รวมทั้งวิธีการของประดิษฐ์มีความประณีตละเมียดละไม
– แบบร่วมสมัย หรือแบบประยุกต์ศิลป์ หมายถึง รูปแบบคลี่คลายจากแบบ
โบราณ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านความคิดสร้างสรรค์และวิธีการประดิษฐ์ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ยังคงความเอกลักษณ์ คุณค่า และคุณประโยชน์ของการจัดพาน

แบ่งตามหน้าที่ใช้สอย
– พานไหว้ครู หมายถึง พานที่ใช้มอบให้ครูในพิธีไหว้ครู จะต้องประกอบด้วย
พานดอกไม้ พานธูปเทียน หรืออาจจัดรวมเป็นพานเดียวกันก็ได้
– พานบูชาพระ หมายถึง รูปแบบของพานดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูในเล่มนี้
สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องบูชาได้
– พานตั้งประดับ หมายถึง รูปแบบของพานดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูในเล่มนี้
สามารถนำมาใช้เป็นพานตั้งประดับ เพื่อเสริมบรรยากาศแบบไทยได้ แต่ต้องคำนึงถึงสถานที่ พื้นที่จัดวางพานด้วย

 

 พานพุ่ม หมาย ถึง พานที่มีดอกไม้หรือวัสดุซึ่งช่างได้ประดิษฐืเป็นทรงพุ่มแล้วนำมาวางไว้บนพาน อันถือเป็นเครื่องสักการะหรือบูชาชั้นสูงของไทย ที่ช่างประดิษฐ์ไทยได้นำดอกไม้หรือวัสดุต่าง ๆ มาคิดประดิดประดอยจัดทำขึ้น และจัดแต่งเป็นทรงพุ่ม แล้วนำมาวางไว้บนพานเพื่อนำไปเป็น เครื่องบูชาหรือสักการะสิ่งที่เคารพนับถือ เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
และบรรพบุรุษที่เคารพนับถือ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีในโอกาสต่าง ๆ

ความหมายของพานพุ่ม

พานพุ่ม เป็นการนำคำนาม ๒ คำ มาประสมกัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

พาน หมายถึง ภาชนะพิเศษชนิดหนึ่ง สำหรับจัดสิ่งของมี ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น แล้วนำไปเป็นเครื่องสักการบูชา พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
พุ่ม หมายถึง ลักษณะกิ่งก้านและใบของต้นไม้ที่รวมกัน หรือดอกไม้ที่นำมาจัดเป็นทรงพุ่ม มีลักษณะอย่างพนมมือ เช่น พุ่มดอกไม้ พุ่มทอง พุ่มเงิน หรือชื่อดอกไม้ไฟอย่างหนึ่ง หรือการนำ ดอกไม้มาเสียบกับซี่ไม้เป็นชั้น ๆ มีลักษณะกลางพองเป็นรูปพุ่ม ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ คือ การนำข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ในพุ่มดอกไม้ ใช้ในการบูชา หรือ การเรียกลายอย่างหนึ่ง ซึ่งมีรูปลักษณ์เหมือนพุ่มข้าวบิณฑ์ บางครั้งเรียก ทรงข้าวบิณฑ์
พานพุ่ม หมายถึง พานที่มีดอกไม้หรือวัสดุซึ่งช่างได้ประดิษฐืเป็นทรงพุ่มแล้วนำมาวางไว้ บนพาน อันถือเป็นเครื่องสักการะหรือบูชาชั้นสูงของไทย ที่ช่างประดิษฐ์ไทยได้นำดอกไม้หรือวัสดุ ต่าง ๆ มาคิดประดิดประดอยจัดทำขึ้น และจัดแต่งเป็นทรงพุ่ม แล้วนำมาวางไว้บนพานเพื่อนำไปเป็น เครื่องบูชาหรือสักการะสิ่งที่เคารพนับถือ เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
และบรรพบุรุษที่เคารพนับถือ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีในโอกาสต่าง ๆ

ประเภทของพานพุ่ม

๑. พานพุ่มเทียน คือ การนำเทียนไขมาหลอมแล้วเทลงในแบบที่เป็นทรงพุ่ม เมื่อได้รูปร่าง เทียนที่เป็นทรงพุ่มแล้ว จะนำมาวางไว้บนพาน เรียกว่า พุ่มเทียน ซึ่งถือเป็นโบราณ ราชประเพณีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้สืบสานมาโดยลำดับในพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศล ถวายพุ่มเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ของทุกปี 

๒. พานพุ่มดอกไม้สด หรือพานพุ่มดอกไม้ คือ ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ไทยได้นำดอกไม้สด ได้แก่ ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกไม่รู้โรย หรือดอกไม้อื่น ๆ มาจัดแต่งเป็นทรง พุ่ม มีลักษณะคล้ายพนมมือ นำมาตั้งไว้บนพาน แล้วนำไปตั้งบูชาพระรัตนตรัย หรือนำไป วางเป็นเครื่องสักการะ แล้วแต่กรณี

๓. พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน คือ การนำผ้าตาดทอง ตาดเงิน เป็นต้น มาประดิษฐ์ แล้วนำมา จัดแต่งประกอบกับวัสดุหรือโฟมเป็นทรงพุ่ม นำมาตั้งไว้บนพาน แล้วนำไปตั้งบูชาพระ รัตนตรัย หรือนำไปวางเป็นเครื่องสักการะแล้วแต่กรณี

  การวางพานพุ่ม 

การตั้งหรือการวางพานพุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการตั้งหรือการวาง 

๒ ประการ คือ

๑. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา

๒. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา

การตั้งหรือการวางพานพุ่มดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นเครื่องบูชา ให้ประดิษฐาน

พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่ตัวบน (ตัวสูงสุด) แล้ววางพานพุ่ม ที่โต๊ะหมู่ตัวรองด้านข้างและด้านหน้าให้ครบจำนวนโต๊ะหมู่ที่ใช้จัดเป็นที่บูชา การตั้งหรือการวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน เป็นเครื่องบูชา ให้จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ และวาง พานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ตัวรอง ด้านหน้าให้วางพานพุ่มไว้อีก ๑ พุ่ม (ตามความเหมาะสม) ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง (ตัวที่ต่ำสุด) ให้วางกระถางธูป และเชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อยแล้วแต่กรณี อนึ่ง สำหรับกรณีที่พานพุ่มที่มีพู่ ในการวางเป็นเครื่องบูชาให้หันด้านที่เป็นพู่ออกมาทางด้านนอก (โดยให้พู่อยู่ทางด้านผู้วางหรือผู้ตั้ง)

การวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

๑. การวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องสักการะ ส่วนมากจะวางเพียง ๑ พาน หรือ ๑ คู่ ตามความเหมาะสม ดังนั้น จะมีการตั้งพานพุ่มบูชาไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองตัวอื่น ๆ ก่อน เพื่อเป็นการ ประดับให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม แล้ว เว้นโต๊ะหมู่ตัวรองที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไว้ ๑ คู่ (กรณีวาง พานพุ่มเป็นคู่ แต่ถ้าหากวางพานพุ่มเพียงพานเดียวก็จะเว้นโต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าให้ว่าง ไว้) เพื่อเป็น การจัดเตรียมไว้ให้ประธานวางพานพุ่ม ในกรณีที่วางเป็นคู่ให้ประธานวางพานพุ่มทางด้านขวามือ
ของประธานก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้านซ้ายมือประธาน ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง หรือตัวต่ำสุดให้ตั้ง กระถางธูป เชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อย แล้วแต่กรณี ในกรณีวางพานพุ่มคู่ และให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้าน ซ้ายมือ เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ปฏิบัติสืบสานกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้ให้ ความสำคัญของการเวียนขวา เช่น เมื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธงค์ก็ให้กระทำทักษิณาวรรตก่อน ซึ่งเป็นการ
แสดงความเคารพก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้ให้ความสำคัญทางขวามือเป็นหลัก ดังนั้น ในปัจจุบันเมื่อมีกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ก็จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์ อัน เป็นการแสงความเคารพอย่างสูงสุดของศาสนิกชน

๒. การวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ให้วางพานพุ่มทองไว้ทางด้านขวามือของผู้วางก่อน
แล้วจึงวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของผู้วางเป็นลำดับต่อมา สำหรับพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ที่ใช้ วางเป็นเครื่องสักการะ หรือเป็นเครื่องบูชานั้น ไม่ควรใช้พานพุ่มที่มียอดเป็นฉัตร เนื่องจากฉัตร เป็น สัญลักษณ์หรือเครื่องอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริย์อนึ่ง สำหรับการวางพานพุ่มที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หากเป็นพานพุ่มที่มีพู่ ให้วางโดย หันพู่ไปในทิศทางที่ตั้งพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หรือสิ่งที่ผู้วางต้องการ สักการะอันเป็นการแสดงความเคารพ

ขอบคุณข้อมูล http://www.dra.go.th/download/article/article_20080816140108.pdf

 

ติดต่อสอบถาม พานพุ่มโครเชต์  081-8899784 ไพเราะ 

ใส่ความเห็น »

พวงมาลัยแคทลียาสีเขียว

Green  Crochet Cattleya Garland

จำหน่ายพวงมาลัยแคทลียา สำหรับเป็นของที่ระลึก,ของชำร่วย,ของฝาก,ของที่ระลึกทำเอง,ของขวัญ,ของขวัญวันเกิด,ของชำร่วยงานแต่งงาน ,ของที่ระลึกไทย,ของชำร่วยไทยๆ,
ของขวัญไทยๆ ของชำร่วยไทย,ของฝากแบบไทยๆ ,ของขวัญวันเกิดแบบไทย, thai gift ,Thai souvenirs gift Thai,new Thai souvenirs

ขายมาลัยแคทลียา ดอกแคทลียา แพทเทิร์นแคทลียา แพทเทิร์นดอกรัก สอนถักมาลัยทั้งพวง

พวงมาลัยแคทลียาสีเขียว

พวงมาลัยแคทลียาสีเขียว

อุบะพวงมาลัย

อุบะพวงมาลัย

ทะเบียนการค้า 1001154000045

กรุณาติดต่อ ไพเราะ 081-8899784

ดูรายละเอียด          http://phairohhandmade.blogspot.com
ติดต่อทาง เฟสบุ้ค http://www.facebook.com/CattleyaGarland

กรุณาสั่งจองสินค้าล่วงหน้า

วิธีสั่งสินค้า 

1.สอบถามแม่ค้า ถึงสินค้าที่ต้องการ

2.โอนเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงเทพ 864-0-00871-3 สะสมทรัพย์ 

สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชื่อ นางไพเราะ ปรีชาเวชกุล

3.เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งsmsเข้ามือถือ 081-8899784  เพื่อยืนยันการโอนเงิน และแจ้งที่อยู่ หรืออีเมล์ในการส่งของ หรือรับข้อมูล

4.หลังจากเช็คยอดเิงินเรียบร้อยแล้ว  แม่ค้าจะดำเนินการส่งสินค้าส่งทางไปรณีย์ 

** หมายเหตุ ..ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมค่่าส่ง และ ถ้าไม่ระุบุจะคิดราคาส่งไปรษณีย์แบบธรรมดา   หากต้องการให้ส่ง EMS โปรด ระบุด้วย

*แพทเทิร์น ส่งให้ทางอีเมล์เท่านั้น เพราะ เป็นfile pdf. ไม่มีหนังสือค่ะ *

cattleya crochet garland

แพทเทิร์นมาลัยแคทลียา

cattleya garland

พวงมาลัยถักแคทลียา

พวงมาลัยแคทลียา,พวงมาลัย,แคทลียาถัก

พวงมาลัยแคทลียาถัก สามสี

พวงมาลัยข้อพรกร

พวงมาลัยข้อพระกร สีเหลือง

มาลัยแคทลียา,แคทลียา

มาลัยแคทลียา สีแดง

พวงมาลัยแคทลียา สีชมพู

พวงมาลัย,แคทลียา,มาลัยแคทลียา


ใส่ความเห็น »

มาลัยแคทลียา

มาลัยแคทลียา

เป็นการออกแบบการถักโครเชต์ให้เหมือนพวงมาลัยของจริง ลักณะเด่นของพวงมาลัยแคทลียาคือ

1.ดอกแคทลียาถัก

ประดับไว้บนพวงมาลัย ทำให้ดูเป็นโดดเด่น ดูดี  ไม่เหมือนใคร

2.ดอกรักถัก 

ออกแบบให้เหมือนดอกรักจริง

3.ดอกข่า

ออกแบบไว้เป็นดอกแคทยาตูม

พวงมาลัยแคทลียา

สามารถใช้ประโยชน์จากพวงมาลัยแคทลี สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส
คงทน ไม่เหี่ยว ไม่เน่า สามารถซักน้ำได้  หลังจากใช้ประโยชน์จากพวงมาลัยแคทลียาแล้ว สามารถเก็บไว้ได้นานแสนนาน เป็นพวงมาลัยที่มีคุณค่าทางจิตใจ แทนความทรงจำที่ดี เมื่อวันเวลาผ่านไป เช่น พวงมาลัยสำหรับวันแม่ พวงมาลัยบ่าวสาว พวงมาลัยสำหรับงานพิธี พวงมาลัยของชำร่วย  เมื่อใช้พวงมาลัยไปแล้ว ผู้ที่ได้รับก็สามารถเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจจะนำไปดัดแปลง ใส่กรอบรูปประดับบ้าน, กรอบนาฬิกาพวงมาลัย,กรอบรูปแขวนไว้กับรูปบ่าวสาว เป็นต้น

นอกจากนี้ พวงมาลัยยังมีประโยชน์อีกมากมาย

         1.พวงมาลัยแคทลียาใช้สำหรับคล้องคอเป็นเกียรติแก่เจ้าของงาน  เช่น  เจ้าบ่าว-เจ้าสาว  ในงานแต่งงาน  ผู้บังคับบัญชา  หรือผู้มาร่วมงานคนใหม่ในงานเลี้ยงรับผู้มาใหม่  หรือผู้ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังที่ทำงานอื่นในงานเลี้ยงส่งผู้ที่จะจาก ไปยังที่อื่น  ถ้าจัดงานเป็นพิธีก็มักจะนิยมใช้มาลัยสองชายชนิดสำหรับคล้องคอ  เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติแก่บุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ
         2.พวงมาลัยใช้สำหรับคล้องคอเพื่อแสดงความยินดีหรือต้อนรับแขก  เช่น  พวงมาลัยถักสำหรับการต้อนรับแขกต่างประเทศ  อาจใช้มาลัยสองชายสำหรับคล้องคอ  ในตอนที่ไปรับที่สนามบินเพื่อเป็นการบ่งบอกหรือแสดงออกถึงความยินดีที่บุคคล นั้น ๆ ได้มาเยี่ยมเยือน
         3.พวงมาลัยใช้สำหรับคล้องคอ  หรือสวมคอเพื่อแสดงความยินดี   หรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการประกวดต่าง ๆ  เช่น  การประกวดความงาม   การประกวดร้องเพลง   หรือการประกวดการแสดงต่าง ๆ  ฯลฯส่วนใหญ่มักนิยมใช้มาลัยสองชาย   หรืออาจเป็นมาลัยพวงดอกไม้สวย ๆ  ก็ได้
         4.พวงมาลัยใช้สำหรับคล้องคอ  หรือสวมคอเพื่อแสดงความยินดี  หรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการแข่งขันต่าง ๆ  เช่น  การแข่งขันกีฬา  กรีฑา   และการละเล่นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชาย  หรือมาลัยสำหรับสวมคอเช่นกัน
        5.พวงมาลัยใช้สำหรับมอบให้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียง  เพื่อเป็นการรับขวัญ  หรือเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธา  ความนิยมชมชอบ  เช่น  บุคคลสำคัญ  บุคคลดีเด่น  หรือดาราที่เป็นขวัญใจประชาชน   ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชายสำหรับสวมคอ  หรือมาลัยคล้องมือ
         6.พวงมาลัยใช้สำหรับทูลเกล้าฯ  ถวายในการรับเสด็จในการเข้าเฝ้าตามโอกาสที่เหมาะสม  ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้มาลัยคล้องมือ  ที่เรียกว่า  มาลัยข้อพระกร
         7.พวงมาลัยใช้สำหรับมอบให้แก่ประธานหรือแขกผู้ใหญ่ในงาน  เช่น  งานรดน้ำสังข์แก่คู่บ่าวสาว  งานมอบประกาศนียบัตร  งานมอบทุนต่าง ๆ  ซึ่งมักจะใช้มาลัยคล้องมือหรือมาลัยมือถือ
         8.พวงมาลัยใช้สำหรับเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาในงาน  เช่น  งานรดน้ำสังข์แก่คู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรสที่นิยมใช้คือ  มาลัยชำร่วยขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มหรือมาลัยตัวสัตว์ขนาดเล็กก็น่ารักและสวย งามดี
         9.พวงมาลัยใช้สำหรับสวมคอในงานประเพณีพื้นบ้านของไทยบางท้องถิ่น  เช่น  ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่  นิยมใช้มาลัยพวงดอกมะลิสวมคล้องที่คอ  เช่น  งานเลี้ยงขันโตก  งานทำบุญในวันสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ฯลฯ  ซึ่งผู้ที่มาร่วมในงานนั้นต่างก็สวมมาลัยพวงดอกมะลิ  ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์แบบไทยที่ดีและน่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเช่นกัน  เพราะนอกจากจะสวยงามดีแล้วยังส่งกลิ่นหอมช่วยสร้างบรรยากาศในงานนั้น ๆ  ให้สดชื่น  สนุกสนานยิ่งขึ้นอีกด้วย
         10.พวงมาลัยใช้แขวนประตู  หน้าต่าง  หรือเพดานตามช่องแคบ ๆ  แทนเครื่องแขวนชนิดเล็ก  เช่น  มาลัยโซ่  มาลัยเปีย
         11.พวงมาลัยใช้ห้อยแทนเฟื่องดอกรัก  เช่น  มาลัยแบน  มาลัยกลม  มาลัยตัวหนอน  และมาลัยรี
         12.พวงมาลัยใช้บูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  เช่น  มาลัยชายเดียว  หรือมาลัยสองชาย   จะใช้ขนาดพวงเล็กใหญ่ขนาดใดย่อมแล้วแต่ความเหมาะสมเป็นสำคัญ
         13.พวงมาลัยใช้แขวนหรือห้อยประดับเครื่องดนตรีไทยในเวลาที่จะเล่น  นอกจากนั้นยังเป็นการกราบระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้และอีกประการ หนึ่งก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจอีกด้วย  ที่นิยมใช้ก็คือมาลัยซีก  หรือมาลัยกลมขนาดเล็กมีอุบะห้อยเป็นชาย
         14.พวงมาลัยใช้ในการประกอบท่ารำของการรำไทยบางชุด  เช่น  ฟ้อนมาลัย  รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  หรือชุดเจ้าเงาะรจนา  ฯลฯ  ซึ่งก็นิยมใช้มาลัยชายเดียวพวงขนาดเล็ก  อาจจะเป็นมาลัยซีกหรือมาลัยกลมก็ได้
         15.พวงมาลัยใช้ในพิธีบวงสรวงเทพยดาต่าง ๆ  เช่น  พิธีบวงสรวง  พิธีแก้บน  มักจะนิยมใช้มาลัยชายเดียว  มาลัยสองชาย  หรือมาลัยพวงดอกไม้ก็ได้  เช่น  มาลัยสามสี  มาลัยเจ็ดสีเจ็ดศอก
         16.พวงมาลัยใช้สำหรับตกแต่งรัดมวยผม  เช่น  มาลัยซีกดอกมะลิ  หรือมาลัยซีกกลีบกุหลาบ
         17.พวงมาลัยใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้สำหรับจัดแจกัน  หรือจัดตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  มาลัยตุ้มใส่ก้านแข็งมาลัยซีกผูกมัดเป็นดอกไม้
         18.พวงมาลัยใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือ  ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว  เช่น  ห้อยคล้องกรอบรูป  ซึ่งมักจะนิยมใช้มาลัยสองชายริบบิ้นสีดำหรือขาว
         19.พวงมาลัยใช้ในการประดับตกแต่งงานดอกไม้สดต่าง ๆ  เช่น  มาลัยกลม  มาลัยแบน  มาลัยตัวหนอน  มาลัยลูกโซ่  ฯลฯ     
    20.พวงมาลัยใช้ในการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ  บางโอกาส  เช่น  รัดฐานพระพุทธรูป  รัดธูปเทียนแพ  รัดเอวโกศ  ฯลฯ  ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยซีก  มาลัยกลม  และมาลัยแบน 
         21.พวงมาลัยใช้แขวนหรือห้อยหน้ารถ   หัวเรือ   รูปปั้นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ   หรือสิ่งที่เคารพบูชาต่าง  ๆ  ส่วนใหญ่นิยมใช้มาลัยสองชายหรือมาลัยชายเดียว

         22.พวงมาลัยใช้ ในการตกแต่งประดับเวที  หรือสถานที่ในงานพิธี  เช่น  ตกแต่งเวทีที่ประทับในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงรับรองพิธีใหญ่  ๆ   ตกแต่งโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  ฯลฯ   ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้   คือ   มาลัยกลม   มาลัยแบน   มาลัยรี  มาลัยตัวหนอน   และมาลัยตุ้ม

ขอขอบคุณข้อมูล เกี่ยวกับพวงมาลัย http://www.snr.ac.th

ประโยชน์เหล่านี้ ผู้เรียนจะนำไปต่อยอด ใช้ในการทำอาชีพเสริม หรือหารายได้เสริม จากการเรียนพวงมาลัย

 พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่ใช้ได้นานคงทน ถาวร ไม่เน่าเปื่อย สามารถนำพวงมาลัยไปซักได้ สีสรร สวยงาม มีคุณค่าทางด้านจิตใจพวงมาลัยข้อพระกร

พวงมาลัยแคทลียา,พวงมาลัย,แคทลียาถัก

พวงมาลัยแคทลียาถัก

พวงมาลัยแคทลียาสีเหลือง

พวงมาลัยแคทลียา สีชมพู

มาลัยแคทลียา สีชมพู 


มาลัยแคทลียา,แคทลียา

มาลัยแคทลียา สีแดง


ได้ออกแบบแพทเทิร์นไว้จำหน่ายค่ะ

กรุณาติดต่อ ไพเราะ 081-8899784

ดูรายละเอียด          http://phairohhandmade.blogspot.com
ติดต่อทาง เฟสบุ้ค http://www.facebook.com/CattleyaGarland

 

พวงมาลัยถัก พานพุ่มถัก
มาลัยกลม ฿800.00มาลัยโซ่ ฿1,000.00พานพุ่ม 8นิ้ว ฿3,600.00พานพุ่ม 4นิ้ว ฿1,500.00
สี
เหลือง แดง ชมพู
คำอธิบายเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น »